Rekvalifikační kurz Mediátor

Třináctidenní akreditovaný rekvalifikační program, akreditace udělena pod č.j. MSMT-23082/2021-2.

Kurz můžete uhradit i prostřednictvím Úřadu práce, řekneme vám jak.


Program kurzu:

 • základy mediace
 • postavení mediátora v procesu mediace
 • základní i pokročilé mediační techniky
 • praktický nácvik jednání
 • praktická příprava na vyjednávání
 • praktická příprava na jednání
 • účast na mediačním jednání
 • příprava mediačních dokumentů
 • praxe v kanceláři mediátora

Kurz je určen pro:

 • zájemce a uchazeče o zaměstnání
 • příznivce mediace
 • personalisty
 • firemní právníky
 • statutární orgány

V čem jsme jedineční:

 • kurz v praktickým zaměřením, máme nejvyšší poměr praktických částí kurzu
 • kurz vedou lektoři s mediační a právní zkušeností
 • jsme tu s Vámi a pro Vás

Maximální počet účastníků je 12. Účastníci budou rozděleni do trojic (mediátor a dvě strany sporu) pro zajištění optimálního průběhu kurzu včetně jeho praktické části.

Kurz je možné uspořádat pro pracovníky jedné organizace, nebo jako otevřený kurz.

Cena kurzu je 35.900,- Kč za osobu, (V případě více účastníků, či zajištění vlastních prostor je možné poskytnout slevu).

Ke školení bude využívána běžná prezentační technika a budou připraveny instruktážní plakáty a sady prezentačních materiálů, které budou využity při kurzu a budou poskytnuty i účastníkům kurzů pro další použití.

V případě požadavku ze strany účastníků budou následně poskytovány supervize a konzultace telefonicky, on-line, nebo písemně.

Účastníkům bude na závěr kurzu vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Kurz vedou:

Mgr. Jan Valoušek, zapsaný mediátor, právník, lektor


Dále jsme pro vás připravili akreditované kurzy pro sociální pracovníky jednodenní Využití jednoduchých mediačních technik při zvládání konfliktů v sociálních službách v rozsahu 8 hodin a dvoudenní Vybrané mediační techniky při zvládání konfliktů v sociálních službách v rozsahu 16 hodin.

Pro pedagogické pracovníky pak máme kurz Mediace ve školním prostředí, který je akreditován v délce 8 hodin jako kurz DVPP.

Všechny kurzy školíme prezenční i on-line formou.