Jak oslovit generaci Z

Generace Z je odlišná od předchozích. A často jí nerozumíme. Firmy si s tím musí poradit, protože pravě příslušníci generace Z se přicházejí na trh práce, jsou zaměstnanci, kolegy, budou jednou vedoucími. šéfy a stále budou zákazníky. Mají jiný přístup a jiné hodnoty. Je to dobré? Je to špatné? Ani jedno z toho. Je to jiné a dá se to pochopit. Ozvěte se , přijedeme a ukážeme vám, jak se to dá zvládnout.

Kurzy ve firmách

možnost úhrady prostřednictvím OPZ+

Aktuální termíny: dle dohody se zadavatelem 


Chcete lépe porozumět druhým, pochopit jejich chování v různých situacích, a zároveň umět vhodně komunikovat své názory a potřeby? Získat větší jistotu při vyjednávání a vědět, jak zareagovat, když dojde k nějaké neshodě?

Naučte se porozumět generaci Z a proměnit nejistotu ve výhodu.


Pro koho je kurz určen?

  • pro střední a nižší management
  • pro personální oddělení
  • pro právní oddělení

Ačkoliv je u nás mediace stále ještě spojována především s právní sférou či soudními spory, její principy využijete v běžných každodenních situacích.


Jak vás kurz posune, co si z něj odnesete?

Zlepšíte své komunikační dovednosti

Pomůžeme vám efektivně vyjadřovat své potřeby a myšlenky, aktivně naslouchat a lépe porozumět druhým. 

Dokážete efektivně řešit konflikty

Vysvětlíme si, jak najít jejich příčinu a proměnit je v konstruktivní dialog vedoucí k řešení. 

Posílíte svou psychickou odolnost

Naučíme vás zvládat stres a emoce v konfliktních situacích, podpoříte své sebevědomí, asertivitu a schopnost překonávat překážky. 

Pomůžeme vám stát se magnetem pro generaci Z a oporou pro svoji firmu

Společně si osvojíme si potřebné techniky a nástroje pro jednání a vedení.


A to vše v pouhých 4 dnech.

Jenže teorie je jedna věc, ale hlavní je umět nabyté dovednosti využít v praxi. Proto velkou část našeho kurzu tvoří praktické ukázky. Ukážeme si a procvičíme, jak se připravit na jednávání, vyzkoušíte si vedoucího či kolegy na vlastní kůži, zapojíme vás do reálných případových studií.

Kurzem vás provedou lektoři s mnohaletou praxí, mediátoři, právníci, pedagogové, kteří se s vámi podělí o cenné zkušenosti, poskytnou zpětnou vazbu a postarají se o to, abyste si z kurzu nejen odnesli maximum, ale také si jej užili. Nikoli pouze přežili.

Jinými slovy - připravte se na to, že to bude intenzivní.
Na informace, nové dovednosti, AHA momenty i emoce. A o to více přínosné.


Co účastníci našich kurzů oceňují?

  • Podíl teorie vs. praxe - oproti jiným kurzům máme nejvyšší podíl praktické části
  • Sdílení zkušeností zajímavou, interaktivní formou (ani v Brně, ani v Praze nuda rozhodně nehrozí :) )
  • Obohacující pestrost účastníků co do profesí i zkušeností - náš kurz je otevřený opravdu pro všechny!
  • Osobní přístup, přátelská atmosféra a neformální prostředí
  • A hlavně praktický přínos nejen do pracovního, ale především osobního života, kdy je možné nabyté dovednosti ihned využívat v každodenních situacích.

Základní informace o kurzu

Rozsah kurzu: 4 dní
Termín a místo konání: termín a místo konání dle dohody
Přesný harmonogram a další detaily budou přihlášeným účastníkům zaslány na e-mail.

Kdo se na vás těší:
Mgr. Jan Valoušek, zapsaný mediátor, advokát

Mgr. Michal Vejlupek, certifikovaný mediátor, facilitátor

Mgr. Jana Jakovcová, certifikovaná mediátorka


a další odborníci z oboru mediace, advokacie a psychologie

Cena: napište si o nabídku.

DOPORUČENÍ:Kurz je možné projektů na vzdělávání z OPZ+. Nemáte takový v dosahu? Rádi vás propojíme.

Máte nějaké další otázky?
Rádi byste se kurzu zúčastnili, ale nehodí se vám aktuální termíny?
Vyplňte přihlášku i tak nebo nás kontaktujte na info@janvalousek.cz, určitě najdeme nějaké řešení.