Mediace

Objednáváte jednu hodinu mediace pro jednoho účastníka. Aby mohla mediace proběhnout, je nutné, aby službu zakoupiiy obě strany.

750,00 Kč